Nieuws  
Nieuws
Over Gerrie Hondius
Portfolio
Winkel
Tekenen op locatie
Anders, nl.
Contact
hondiusland weblog

Lieve Vrienden van Hondiusland,

het is mij een eer en een groot genoegen u te kunnen melden dat niemand minder dan Dolly Bellefleur, de Haarlemse Stedenmaagd, bereid is gevonden om de opening te verrichten van mijn eerste solo-schilderijenexpositie, getiteld

          De Zelfschepper
                        een autobiografische expositie

De expositie en de plechtigheid zullen plaatshebben in de Centrale Bibliotheek, Gasthuisstraat 32
in Haarlem. De opening is op

                                                        donderdag 1 oktober
                                                                                    om 17.00 uur

Ik hoop u daar allen warm te mogen begroeten.

Meer informatie vindt u ook hier.